ชีวิตของหนู

             เด็กหญิง  Nangwang Chimee yangchen  อายุ 4 ปี 4 เดือน  เป็นบุตรคนเดียวของคุณพ่อ Mr.Yeshey  Wangchuk   อาชีพ นักธุรกิจ   มารดาชื่อ Ms.Cheki  Pelden   เป็นแม่บ้าน   

             เด็กหญิง  Nangwang Chimee yangchen   อาศัยอยู่ในเมือง Tashigang น้องตรวจพบว่าเป็นโรคหัวใจ ตอนอายุ 2 ปี เนื่องจากน้องมีอาการป่วยไม่สบายเป็นไข้ คุณพ่อจึงได้พาไปพบแพทย์ คุณหมอบอกว่าน้องมีอาการปอดอักเสบ และมีเสียงหัวใจผิดปกติ คุณหมอจึงได้แนะนำให้ไปตรวจเพิ่มเติม น้องจึงถูกส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลในเมือง Thimphu คุณหมอที่โรงพยาบาลตรวจพบว่าน้องเป็นโรคหัวใจชนิดมีผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว (ASD) จึงได้นัดตรวจเพื่อติดตามอาการอยู่ประมาณ 2-3 ครั้ง คุณหมอจึงแนะนำให้ทำการผ่าตัด

              เด็กหญิง  Nangwang Chimee yangchen เดินทางเข้ามาประเทศไทยเมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 พร้อมครอบครัวโดยมีนัดผ่าตัดผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว (C-ASD)  ที่ศูนย์โรคหัวใจของมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น  ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 ผลการผ่าตัดสำเร็จเป็นไปได้ด้วยดี น้องสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ในวันศุกร์ที่ 26  มกราคม 2561           

              ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เด็กหญิง Nangwang Chimee yangchen ได้กลับมาที่โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อตรวจหัวใจและเอ็กซ์เรย์ปอด เป็นการตรวจติดตามอาการหลังการผ่าตัด

            น้อง  Nangwang Chimee yangchen และครอบครัว ได้เดินทางกลับประเทศภูฏานในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และสามารถกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเด็กปกติทั่วไป