ติดต่อเรา

 

มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก

สถาบันโรคหัวใจ ตึกสอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.)

ติดต่อเรื่องการบริจาค โทรศัพท์: (662) 206-2900 ต่อ 40313 หรือ 40311,  062-703-1661

ติดต่อเรื่องคิวผ่าตัด Tel./what app :  (66) 085-382-5577 , 083-978-0330
โทรสาร: (662) 354-8317

อีเมล: admin@pcsf.org, saveblueheart@yahoo.com
เว็บไซต์: www.pcsf.org, www.saveblueheart.org
Line ID: PCSF
Facebook : มูลนิธิ เพื่อสนับสนุนการผ่าตัด หัวใจเด็ก : Pcsf.org