ติดต่อเพื่อปรึกษาอาการหรือส่งตัวคนไข้

ขอคำปรึกษาและคำแนะนำเพิ่มเติมในการส่งตัวผู้ป่วยมาเข้ารับการรักษาได้ที่

มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี
ตึกสอาด ศิริพัฒน์ ชั้น 3 โทรศัพท์ 02-354-8108-37 ต่อ 4304, 083-978-0330 โทรสาร 02-354-8317

พญ. กัญญลักษณ์ วิเทศสนธิ กุมารแพทย์โรคหัวใจ หมายเลขโทรศัพท์ 089-166-1349
คุณกตัญญ์ปัฐน์ อุดมสรรพ์ พยาบาลประจำมูลนิธิฯ หมายเลขโทรศัพท์ 083-978-0330

E-mail: admin@pcsf.org, saveblueheart@yahoo.com
Facebook : มูลนิธิ เพื่อสนับสนุนการผ่าตัด หัวใจเด็ก : Pcsf.org
Line : Line ID “PCSF”