ชีวิตของหนู

น้องปาล์มเป็นบุตรคนที่ 2 ของคุณพ่อแพงและคุณแม่นันทิดา โยธี คุณพ่อแพง โยธีอายุ 39 ปี ทำอาชีพรับจ้างทั่วไป ส่วนคุณแม่นันทิดาอายุ 41 ปี ทำอาชีพรับจ้างทั่วไปเช่นเดียวกัน ฐานะความเป็นอยู่ค่อยข้างลำบาก เนื่องจากว่าช่วงไหนฝนตก หรือต้องพาน้องมาหาหมอก็จะต้องหยุดงาน ทำให้วันนั้นไม่มีรายได้

                คุณแม่เล่าให้ฟังว่าตอนท้องน้องปาล์ม ก็ฝากท้องปกติ โดยฝากท้องที่โรงพยาบาลมะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี และก็มาตรวจกับคุณหมอตามนัดทุกครั้ง ก็ปกติดี จนกระทั่งอายุครรภ์ได้ 8 เดือน น้ำหนักลง ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลมะขาม คุณหมอสงสัยว่าจะมีอะไรผิดปกติ เลยส่งตัวให้ไปตรวจรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า  จนกระทั่งคลอดน้องตอนอายุครบ 9 เดือนที่ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ซึ่งออกมาน้องตัวเล็กคุณหมอก็ให้เข้าตู้อบ น้องต้องอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 8 วัน คุณหมอก็ตรวจพบว่าเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ทางโรงพยาบาลพระปกเกล้าจึงส่งตัวน้องปาล์มมารักษาตัวต่อที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือโรงพยาบาลเด็ก โดยน้องปาล์มต้องเข้ารับการผ่าตัดครั้งแรกเมื่ออายุ 1 เดือน ที่โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งเป็นการทำผ่าตัด Complete Repair Truncus เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2547 หลังการผ่าตัดก็มาตรวจตามที่คุณหมอนัดโดยตลอด

และต้องเข้ารับการผ่าตัดครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 2 ขวบที่โรงพยาบาลราชวิถี โดยครั้งนี้เป็นการทำผ่าตัด Redo c Auto-RA Conduitreplacelment c Arch Homograft เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 ซึ่งหลังจากการผ่าตัดครั้งนี้ น้องมีอาการดีขึ้นมาก สามารถเข้าเรียนหนังสือได้ตามปกติ น้องปาล์มร่าเริงขึ้นมาก ไม่ค่อยมีอาการเหนื่อยง่ายเหมือนแต่ก่อน  กินข้าวได้ดี ดูมีเนื้อมีหนังกว่าแต่ก่อนผ่าตัด และไม่ค่อยป่วยบ่อยๆ เหมือนเดิมอีกแล้ว

จนกระทั่งน้องมาป่วยเป็นโรคติดเชื้อที่หัวใจ ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 ต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานเป็นเดือนจึงสามารถกลับมาบ้านได้ และหลังจากนั้นก็ป่วยด้วยอาการเดิมจนต้องกลับเข้าไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าประมาณ 3-4 เดือน/ครั้ง ซึ่งระหว่างนั้นก็ยังคงมาตรวจรักษากับทางโรงพยาบาลเด็กและโรงพยาบาลราชวิถีอย่างต่อเนื่อง ครั้งล่าสุดที่มาตรวจ คุณหมอเห็นว่าน้องเริ่มมีอาการป่วยบ่อย มีอาการหัวใจติดเชื้อบ่อยๆ เนื่องจากน้องมีปัญหาเรื่อง Calcified Conduit จึงแนะนำให้เข้ารับการผ่าตัดอีกครั้ง ซึ่งและจะต้องเข้ารับการผ่าตัดรอบที่ 3 เมื่อ 8  กรกฎาคม 2559 ที่โรงพยาบาลราชวิถี  หวังว่าในการผ่าตัดครั้งนี้น้องปาล์มจะหายเป็นปกติและได้กลับไปเรียนหนังสือและใช้ชีวิตได้เหมือนเด็กคนอื่นๆ ทั่วไป