ชีวิตของหนู

            น.ส.รัตนกร เพ็งกระจ่างเป็นคนไข้ที่อยู่ในความดูแลของทางมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กตั้งแต่ยังเป็นเด็กหญิงรัตนกร โดยน้องรัตนกรเป็นบุตรของคุณพ่อธีระศักดิ์ เพ็งกระจ่าง อายุ 54 ปี ส่วนคุณแม่คือนางประณีต อายุ 52 ปี ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาอยู่ที่ ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี หากว่างจากการทำนาก็จะไปทำงานก่อสร้างทั่วไป

            น้องรัตนกรคลอดโดยการผ่าคลอดที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดอุทัยธานี โดยพอคลอดออกมา น้องมีอาการตัวเหลือง จึงถูกส่งเข้าตู้อบ พอออกจากโรงพยาบาลกลับมาอยู่ที่บ้านได้ประมาณ 1 สัปดาห์ คุณแม่สังเกตเห็นว่าเวลาน้องกินนมก็จะเหนื่อยง่าย หายใจหอบๆ  จึงพากลับไปหาคุณหมอ ซึ่งคุณหมอได้แจ้งว่าน้องเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ก็ได้ทำการรักษาและติดตามอาการกับคุณหมอที่โรงพยาบาลอุทัยธานีมาโดยตลอด จนกระทั่งน้องอายุได้ 2 ปี คุณหมอจึงได้ทำเรื่องส่งตัวมารักษาต่อที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือโรงพยาบาลเด็กเดิม ทางคุณหมอที่โรงพยาบาลเด็กก็ให้น้องทานยาและนัดมาตรวจเพื่อติดตามอาการเป็นระยะ เนื่องจากต้องรอให้น้องมีน้ำหนักตัวถึงตามเกณฑ์ จึงจะสามารถผ่าตัดเพื่อทำการรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดของน้องได้   

            จนกระทั่งน้องอายุได้ 5 ปี ทางโรงพยาบาลเด็กจึงได้ส่งมาเข้ารับการผ่าตัดกับมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก โดยได้ทำการผ่าตัดครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2542  หลังผ่าตัดน้องก็เป็นเด็กกินง่าย เลี้ยงง่ายและอ้วนท้วนสมบูรณ์ดี

            หลังจากการผ่าตัดครั้งที่ 1 ก็ยังคงต้องมาตรวจรักษาและติดตามอาการกับทางมูลนิธิฯ เรื่อยมา จนกระทั่งวันที่ 2 ตุลาคม 2549 คุณหมอตรวจเจอว่าน้องมีอาการหัวใจโต จึงได้ทำการผ่าตัดครั้งที่ 2  หลังผ่าตัด น้องก็มีอาการเป็นปกติดี สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเด็กปกติคนอื่นๆ ทั่วไป

            น้องรัตนากรเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนหนองฉายวิทยา โดยน้องเป็นเด็กกิจกรรมตัวยงเลยทีเดียว น้องรัตนากรได้เข้าร่วมกิจกรรมและยังได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการแปรรูปอาหาร ช่วงชั้นที่ 4 ปี 2552 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันทำขนมชั้น ระดับช่วงชั้นที่ 3 ปี 2551 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และอื่นๆ อีกมากมาย

            ปัจจุบันน้องรัตนกร อายุ 22 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบัญชีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 และได้เริ่มทำงานเป็นพนักงานบัญชีที่สำนักงานบัญชีของเอกชนแถวถนนรามอินทราเมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นต้นมา