ชีวิตของหนู

คุณพ่อคือคุณธวัช ผิวบางอายุ 27 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปที่จังหวัดอ่างทอง รายได้ก็ไม่แน่นอน  ส่วนคุณแม่คือคุณยุพิน สุขถนอม อายุ 37 ปี ทำงานเป็นพนักงานฝ่ายผลิตของบริษัทบางกอกรับเบอร์ จำกัด

            น้องยุวทัญญูเกิดที่โรงพยาบาลวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง พอคลอดออกมาได้ 10 วันก็พาน้องไปตรวจก็เจอว่าตาน้องเป็นต้อกระจก ทางโรงพยาบาลวิเศษไชยชาญจึงได้ส่งตัวน้องมารักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ซึ่งพอมาถึงคุณหมอทางสถาบันฯ ก็ตรวจพบว่าน้องเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ก็ให้ทานยาและติดตามอาการเพื่อรอคิวในการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดก่อน เนื่องจากคุณหมอต้องทำการรักษาโรคหัวใจก่อน จึงจะสามารถรักษาโรคต้อกระจกได้

ดังนั้นทางมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กก็ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในการทำการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจเพื่อจะได้ไปทำการรักษาโรคต้อกระจกต่อไป

            ก่อนทำการผ่าตัดน้องมีอาการเหนื่อย หายใจแรง มีเสียงดัง  และน้องได้เข้ารับการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552 หลังการผ่าตัดน้องมีอาการดีขึ้น ไม่หายใจแรง กินนมได้ดีขึ้น และหวังว่าน้องจะโชคดีอีกครั้งในการรักษาโรคต้อกระจกให้หายและได้ใช้ชีวิตเหมือนเด็กปกติคนอื่นๆ ทั่วไป