ชีวิตของหนู

คุณปู่ละเอียด โตแฉ่งเป็นผู้เล่าประวัติของน้องปรมินทร์ให้ฟังว่าตนเองมีอาชีพทำนาอยู่จ. ปรมินทร์เป็นบุตรคนที่2ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 3 คน พ่อแม่ทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวบริษัทอยู่ที่นวนครกรุงเทพ ฯ พอแม่ของปรมินทร์เสียพ่อก็แต่งงานใหม่และมีบุตรกับภรรยาคนใหม่อีก 2 คน ปู่เลยต้องรับหลานๆ ไปเลี้ยงที่ต่างจังหวัด ปรมินทร์คลอดที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์  หมอตรวจพบเป็นโรคหัวใจ เพดานโหว่ และตาเป็นต้อกระจกตั้งแต่แรกคลอด หมอผ่าตัดเรื่องเพดานโหว่ให้และตัดแว่นสายตาให้ใส่ หลังจากปรมินทร์กลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดก็รักษาโรคหัวใจที่โรงพยาบาล รักษามาตลอดจนกระทั่งหมอบอกว่าต้องผ่าตัด ทางโรงพยาบาลก็ส่งตัวมารอคิวที่โรงพยาบาลเด็ก ปรมินทร์ได้ผ่าตัดในวันที่ 24 พฤษภาคม 2546 คุณปู่บอกว่าหลังผ่าตัดและร่างกายแข็งแรงดีแล้ว ก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดใส่เลนแก้วตาอีกครั้ง คุณปู่บอกว่าแต่ก็ดีใจที่หลานจะได้หายจากการเป็นโรคร้ายถึงแม้ว่าจะไม่หายเป็นปกติเหมือนเด็กทั่วๆ ไปก็ก็ขอให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ถ้าไม่มีปู่จะได้ไม่เป็นภาระกับผู้อื่น