จากใจถึงใจ

จดหมายตอบขอบคุณจากผู้ป่วยโรคหัวใจ
เด็กชาย อัศวิน สมภาร
ภูมิลำเนา : จังหวัดหนองบัวลำภู
โรคหัวใจแบบ : มีรูรั่วผนังกั้นห้องหัวใจห้องล่าง (multiple VSD S/P VSD device)
การผ่าตัด : การรัดเส้นเลือดที่ไปปอดให้เล็กลงเพื่อให้เลือดไปปอดน้อยลง เป็นการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติแค่ชั่วคราวก่อนจะทำการผ่าตัดขั้นต่อไป (PA banding)
วันที่ผ่าตัด : วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2563