จากใจถึงใจ

จดหมายตอบขอบคุณจากผู้ป่วยโรคหัวใจ
เด็กชหญิงณัฎฐณิชา ลีพรม
อายุ : 2 ปี 10 เดือน
ภูมิลำเนา : จังหวัดสกลนคร
โรคหัวใจชนิด : มีรูรั่วผนังกั้นห้องหัวใจห้องล่างและความผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย (
VSD,Moderate fibrous subaortic stenosis and Mild Infundibular PS)
เข้ารับการผ่าตัด : ปิดรูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องล่างและแก้ไขความผิดปกติอื่นๆ (C-VSD,TV repair, Subaortic ridge resection and partial infundibulectomy)
วันที่ผ่าตัด : วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2563