จากใจถึงใจ

จดหมายตอบขอบคุณจากผู้ป่วยโรคหัวใจ
เด็กหญิงณัฐนรี บุญเพ็ชร
อายุ : 5 ปี 2 เดือน
ภูมิลำเนา : จังหวัดนนทบุรี
โรคหัวใจชนิด : โรคหัวใจชนิดลิ้นหัวใจพัลโมนารี่ตีบตันและเข้ารับการผ่าตัดใส่เส้นเลือดเทียม (RMBTS) และทำทางเดินเลือดไปปอด (PA,VSD,S/P RMBTS)
เข้ารับการผ่าตัด : การผ่าตัดปิดผนังหัวใจรั่วและขยายหัวใจห้องล่างขวาและใส่ลิ้นหัวใจเทียมพัลโมนารี่ (Rastelli ’s Operation)
วันที่ผ่าตัด : วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2563