SaveBlueHeart beyond border
ณ โรงพยาบาลแม่สอด ครั้งที่ 2 (วันที่ 8-10 สิงหาคม 2566)
                                               โครงการเพื่อมนุษยธรรมของมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก (PCSF)                                                                  เพื่อช่วยชีวิตเด็กโรคหัวใจ “ ไร้พรมแดน”


            จากการออกหน่วยครั้งแรกตอนต้น เดือนมกราคม 2566 เราได้นำคนไข้มาผ่าตัดเป็นจำนวน 47 คน (ยังรอดชีวิตเกือบทุกคน) ในวันนี้มีเด็กจำนวน 35 คน ที่ได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว กลับมา follow up เด็กเล็กเด็กโตทุกคนหายจากการหอบเหนื่อย หายเขียว ร่าเริงวิ่งเล่นได้ ทีมงานทุกคนเห็นแล้วหายเหนื่อย
            เด็กผู้หญิงตัวน้อยคนหนึ่ง ที่ได้รับการผ่าตัดแบบซับซ้อนมาก (Nikaidoh aortic root translocation) นั่งลงกับพื้นแล้วก้มลงไหว้แทบเท้า …
            เด็ก ๆ จากครอบครัวอันแร้นแค้น ส่วนมากอยู่ในสถานการณ์การสู้รบ แค่ความหวังให้ปลอดภัยหรือมีอาหารเพียงพอก็มากแล้ว
            การได้รับผ่าตัดหัวใจ โดยความช่วยเหลือของพวกเรานี้  จึงเปรียบเสมือน The impossible dream!
            วันนี้มีเด็ก ๆ โรคหัวใจมาขอความช่วยเหลือประมาณ 120 คน จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราทุกคน ทั้งฝ่ายบุคลากรการแพทย์และบรรดาผู้บริจาคที่ช่วยสนับสนุนมาโดยตลอด จะช่วยกันสร้างความฝันในการมีชีวิตรอดของเด็กน้อยเหล่านี้ให้เป็นความจริงอีกครั้งหนึ่ง