มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก (PEDIATRIC CARDIAC SURGERY FOUNDATION)

เลขประจำตัวของมูลนิธิฯ : 099-4-0017888-3

            ตามนโยบายของรัฐบาลโครงการ Thailand 4.0 Cashless Society หรือสังคมที่จะไม่ใช้เงินสดเพื่อให้สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทางมูลนิธิฯ จึงได้ทำการเปิดใช้ QR Code ผ่านทางธนาคารกรุงไทยเพื่อเป็นอีกหนึ่งในช่องทางรับบริจาคโดยผ่านระบบ e-Donation ซึ่งเป็นระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้า จะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับภาษีคืนได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลการบริจาคเงินผ่านช่องทางนี้จะถูกส่งไปให้กับกรมสรรพากรเพื่อจะใช้เป็นข้อมูลในการหักลดหย่อนภาษีประจำปีของผู้บริจาคโดยอัตโนมัติ

             พร้อมทั้งได้เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย เพิ่มอีก 1 บัญชี คือ ชื่อบัญชี : มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก สาขาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 672-1-05242-3