คณะตัวแทนครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติฮีทฟิลด์ร่วมบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯ พร้อมทั้งนำนมและขนมมามอบให้แก่คนไข้ของมูลนิธิฯ โดยมี คุณกตัญญ์ปัฐน์ อุดมสรรพ์ พยาบาลประจำมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ตึกสอาด ศิริพัฒน์ สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ