คณะตัวแทนจาก DidaTravel Technology (Thailand)  Co,LTD ร่วมบริจาคเงินจำนวน 63,300 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯ โดยมี คุณกตัญญ์ปัฐน์ อุดมสรรพ์ พยาบาลประจำมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ตึกสอาด ศิริพัฒน์ สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ