จากใจถึงใจ

จดหมายตอบขอบคุณจากผู้ป่วยโรคหัวใจ
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รู้รักษ์
อายุ : 10 เดือน
ภูมิลำเนา : จังหวัดกระบี่
โรคหัวใจแบบ : มีเส้นเลือดเกินและมีความผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย (Large PDA with severe PHT,TR,PR,FTT)
การผ่าตัด : การรัดเส้นเลือดที่ไปปอดให้เล็กลงและผูกเส้นเลือดที่เกินเพื่อให้เลือดไปปอดน้อยลง เป็นการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติแค่ชั่วคราวก่อนจะทำการผ่าตัดขั้นต่อไป (PDA Clipping and PDA ligation)
วันที่ผ่าตัด : วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2563