ติดต่อเรา

มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก

สถาบันโรคหัวใจ ตึกสอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
(เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.)

โทรศัพท์: (662) 354-8108-37 ต่อ 4304
โทรสาร: (662) 354-8317

อีเมล: admin@pcsf.org, saveblueheart@yahoo.com
เว็บไซต์: www.pcsf.org, www.saveblueheart.org
Line ID: PCSF
Facebook : มูลนิธิ เพื่อสนับสนุนการผ่าตัด หัวใจเด็ก : Pcsf.org