จากใจถึงใจ

จดหมายตอบขอบคุณจากผู้ป่วยโรคหัวใจ
เด็กหญิงนุตประวีณ์ วงศ์ทอง
อายุ : 13 ปี 4 เดือน
ภูมิลำเนา : จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรคหัวใจแบบ : มีรูรั่วระหว่างหัวใบห้องบนและห้องล่างงทั้งซ้ายและขวา และอื่นๆ (Mital valve regurgitation,Tricuspid valve regurgitation,RHD)
การผ่าตัด : ผ่าตัดปิดรูรั่วระหว่างหัวใจห้องบนและห้องล่างทั้งซ้ายและขวา (MV&TV repair)
วันที่ผ่าตัด : วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2563