จากใจถึงใจ

จดหมายตอบขอบคุณจากผู้ป่วยโรคหัวใจ
เด็กหญิงแพรวดาว หมู่แสนกอ
อายุ : 7 ปี 5 เดือน
ภูมิลำเนา : จังหวัดสกลนคร
โรคหัวใจชนิด : โรคหัวใจพิการแบบซ้ำซ้อน ชนิดตัวเขียวที่มีทั้งรูรั่วของผนังกั้นระหว่างห้องหัวใจห้องล่างและมีการตีบของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงปอดและมีความผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย (
TOF with Lt. SVC,Unroof CSP,PAVR of LUL)
เข้ารับการผ่าตัด : ผ่าตัดแก้ไขความพิการซ้ำซ้อนทั้งหมด (Total Correction (PV sparing) Rerouting Lt.SVC + Rt. SVC,repair PPAVR)
วันที่ผ่าตัด : วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2563