Save Blue Heart

ด.ญ.พาวิณี  ลวงคำหรือน้องมาอูเป็นบุตรคนที่ 2 ของคุณพ่อโจและคุณแม่เอ๋ ทั้ง 2 เป็นชาวพม่าที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเมื่อประมาณ 10 ปีกว่าแล้ว ซึ่งลูกคนโตอายุ 10 ปี นั้นได้ฝากให้คุณยายดูแลอยู่ที่ประเทศพม่า

          โดยคุณพ่อและคุณแม่ทั้ง 2 คนเข้ามาทำงานรับจ้างรีดนมวัวที่จังหวัดสระบุรี ได้ค่าจ้างรวมกัน 2 คนประมาณเดือนละ 7,000 บาท ทำให้มีรายได้ไม่พอเลี้ยงชีพ ต่อมาจึงได้เปลี่ยนมาทำงานที่โรงงานผลิตเสื้อยืด คุณพ่อมีรายได้วันละ 300 บาท ส่วนคุณแม่ได้วันละ 250 บาท โรงงานตั้งอยู่แถวถนนพระราม 2 แต่เพิ่งเข้าทำงานได้ประมาณ 4 เดือน  

น้องมาอูคลอดที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ แรกคลอดก็ปกติดี แต่ต่อมาคุณหมอได้ตรวจพบว่าน้องเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โดยมีเส้นเลือดหัวใจเกิน  ต้องทำการผ่าตัดรักษาถึงจะหายเป็นปกติ

น้องมาอูจึงได้เข้ารับการผ่าตัดโดยได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กโดยได้รับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 หลังผ่าตัดน้องมีอาการดีขึ้นตามลำดับและคาดว่าจะหายและสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเด็กปกติทั่วไปในเร็วนี้