นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ที่มูลนิธิของเราได้ก่อตั้งขึ้น อันนำไปสู่การรวมตัวกันของทีมบุคลากรการแพทย์และผู้บริจาคจำนวนมากที่ร่วมกันช่วยชีวิตเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ จนสามารถช่วยสนับสนุนให้เด็กจำนวนทั้งสิ้น 9,319 คนได้รับการผ่าตัดหัวใจ โดยในจำนวนทั้งหมดนี้มีเด็กต่างชาติที่เกิดในประเทศไทย จำนวน 245 คน ที่ได้รับการช่วยชีวิต ด้วยเมตตาธรรมของพวกเราคนไทย

ในปัจจุบันสถานการณ์เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในประเทศไทยได้คลี่คลายลงไปในทางที่ดีขึ้นมาก จากการที่พวกเราทั้งแพทย์และพยาบาลและผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนอันแข็งแกร่งของผู้บริจาคที่ให้ความเมตตาต่อเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ทำให้ในปัจจุบันนี้ คิวการผ่าตัดของเด็กโรคหัวใจ ส่วนใหญ่ลดลงเหลือเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน แต่คิวที่อยู่ในส่วนของโรคหัวใจแบบซับซ้อนก็ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 6 เดือน ในขณะเดียวกันยังมีผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอยู่ตามตะเข็บชายแดนไทย ลาวและพม่า อยู่จำนวนไม่น้อยเพราะว่าเนื่องจากว่าในประเทศดังกล่าว การทำผ่าตัดหัวใจเด็กมีน้อยมากจนถึงไม่มี

            ทางมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กจึงเพิ่มความช่วยเหลือเข้าไปในเด็กที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนไทย พม่าจากการออกหน่วยที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566และในวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2566 นี้ ซึ่งก็พบว่ามีเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ทุกข์ทรมานจำนวนมาก เดินทางข้ามป่าเขาเข้ามาเพื่อจะมาพบทีมแพทย์เพื่อมาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลแม่สอด เด็กบางคนเดินทางมาตามเส้นทางธรรมชาติเป็นเวลา 3-7 วัน เด็กบางคนมานอนรอที่โรงพยาบาลแม่สอดก่อนอยู่หลายวันเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่พลาดกับคณะแพทย์  ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาทางมูลนิธิฯ ได้นำเด็กทั้งไทยและต่างด้าวจากตะเข็บชายแดนไทย พม่ามาทำการผ่าตัดให้ด้วยมนุษยธรรม ที่ศูนย์ผ่าตัดหัวใจเด็กของมูลนิธิ ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โดยร่วมมือกับมูลนิธิเกื้อฝันเด็ก (Child’s Dream Foundation) และมูลนิธิ BCMF (Burma Children Medical Fund) จำนวนรวมทั้งสิ้น 47 ราย ซึ่งก็ปลอดภัยได้กลับบ้านไปเกือบทั้งหมด

            และในวันที่ 13 ตุลาคม 2566นี้ ทางมูลนิธิฯ ได้ร่วมมือกับสภากาชาดไทย คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถานทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์  เพื่อออกหน่วยตรวจเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในประเทศลาว เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งจะเข้าไปช่วยพัฒนาทีมแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลมโหสถ ณ กรุงเวียงจันทน์ ให้เพิ่มศักยภาพตนเองจนนำไปสู่การสามารถผ่าตัดหัวใจเด็ก ดูแลรักษาเด็กโรคหัวพิการแต่กำเนิดครบวงจรได้ภายในระยะเวลา 5 ปี

            เมตตาธรรมของคนไทยจึงแผ่ขยายออกไปไกลนอกเหนือเขตขั้นแห่งดินแดน