วารสารการเงินการธนาคารโดยบริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัดได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 600,000 บาท ให้แก่มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นำเงินบริจาคที่ได้ไปช่วยเหลือเด็กยากจนที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โดยได้รับเกียรติจากคุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ และคณะผู้บริหาร บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด ผู้ผลิตวารสารการเงินการธนาคารและสื่อในเครืออื่นๆ  โดยมีนพ.พีระพัฒน์   มกรพงศ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกสอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ