บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ “Force for Good” ได้นำของที่ระลึกมามอบให้กับคนไข้เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดของมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก ที่ได้มาทำการตรวจติดตามอาการ โดยได้รับเกียรติจคุณวิภาดา ตั้งปกรณ์ ผู้จัดการทั่วไปและคณะเป็นตัวแทนในครั้งนี้ และมีนพ.พีระพัฒน์ มกรพงศ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ ตึกสอาด ศิริพัฒน์ สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ