คณะตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย รุ่นที่ 28 ห้อง 9 ร่วมบริจาคเงินจำนวน 20,000 บาทให้กับทางมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก โดยมีพญ.ศุภลักษณ์ กาญจนอุทัย กุมารแพทย์ของมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ตึกสะอาด ศิริพัฒน์ สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ