จากใจถึงใจ

จดหมายตอบขอบคุณจากผู้ป่วยโรคหัวใจ
ด.ช.ธนวัฒน์ ประยูรสิทธิ์
อายุ : 3 ปี 6 เดือน
ภูมิลำเนา : จังหวัดสุพรรณบุรี
โรคหัวใจชนิด : VSD, Moderate AR
วันที่ผ่าตัด : วันอังคารที่ 7 เมษายน 2552