จากใจถึงใจ

จดหมายตอบขอบคุณจากผู้ป่วยโรคหัวใจ
ด.ญ.อารีวรรณ รักษ์กสิกรรม
อายุ : 11 ปี 4 เดือน
ภูมิลำเนา : จังหวัดสมุทรปราการ
ทำการผ่าโรคหัวใจชนิด : 9. การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดดำใหญ่ไปยังปอด (Fontan)
วันที่ทำการผ่าตัด : วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2551