จากใจถึงใจ

จดหมายตอบขอบคุณจากผู้ป่วยโรคหัวใจ
ด.ญ.ภัทรลดา รุ่งเรืองอุดมกิจ
อายุ : 10 เดือน
ภูมิลำเนา : จังหวัดยะลา
โรคหัวใจชนิด : โรคหัวใจพิการแบบซ้ำซ้อน ชนิดตัวเขียวที่มีทั้งรูรั่วของผนังกั้นระหว่างห้องหัวใจห้องล่างและมีการตีบของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงปอด (TOF)
วันที่ผ่าตัด : วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2552