จากใจถึงใจ

จดหมายตอบขอบคุณจากผู้ป่วยโรคหัวใจ
ด.ช.ใบพรู บุญศรีพิรัตน์
อายุ : 1 ปี 7 เดือน
ภูมิลำเนา : จังหวัดสระบุรี
โรคหัวใจชนิด : Common Atrium
วันที่ผ่าตัด : วันอังคารที่ 13 มกราคม 2552