จากใจถึงใจ

จดหมายตอบขอบคุณจากผู้ป่วยโรคหัวใจ
ด.ญ.กาญจนา แสงให้สุข
อายุ : 6 ปี 5 เดือน
ภูมิลำเนา : กรุงเทพฯ
โรคหัวใจชนิด : common atrial
วันที่ผ่าตัด : วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2552