จากใจถึงใจ

จดหมายตอบขอบคุณจากผู้ป่วยโรคหัวใจ
ด.ช.อนันตชัย มะลี
อายุ : 2 ปี 6 เดือน
ภูมิลำเนา : จังหวัดปัตตานี
โรคหัวใจชนิด : Severe TOF
วันที่ผ่าตัด : วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2552