Save Blue Heart

น้อง Tandin เป็นบุตรของพ่อ Duptho Kiuley อายุ 28 ปี  และคุณแม่ Aliclup Zauymo อายุ 26 ปี คุณพ่อทำอาชีพ Painter  ส่วนคุณแม่เป็นแม่บ้าน คุณพ่อมีลูกทั้งหมด 2 คน น้องTandin เป็นลูกคนโต มีน้องสาวอีกหนึ่งคนอายุ 2 ปี ขณะที่เดินทางมาทำการผ่าตัดรักษาตัวที่ประเทศไทยนั้น ต้องฝากน้องสาวให้คุณป้าช่วยเลี้ยงอยู่ที่ประเทศภูฏาณ

            ครอบครอบของน้อง Tandin อาศัยอยู่ที่เมือง Thimpu ประเทศภูฏาณ   ซึ่งคุณพ่อบอกว่าก่อนหน้านี้ประมาณช่วงเดือนกันยายน 2559 เริ่มสังเกตเห็นว่าน้อง Tandin มีอาการเจ็บหน้าอก วิ่งแล้วมีอาการเหนื่อยหอบ จึงได้พาน้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาล ซึ่งทางคุณหมอได้ทำการตรวจพบว่าน้องเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ต้องทำการรักษาด้วยการผ่าตัด ทางคุณหมอจึงได้ประสานงานมาที่มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก จนกระทั่งได้เดินทางมาทำการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่โรงพยาบาลราชวิถี  ซึ่งหลังการผ่าตัดนั้น น้อง Tandin มีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ร่าเริงแจ่มใสมากขึ้น สามารถวิ่งเล่นและซนมากขึ้นกว่าเดิน จนสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560

  ในวันที่  22  มีนาคม 2560 เด็กชาย Tandin ได้กลับมาที่โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อตรวจหัวใจและเอ็กซ์เรย์ปอด หลังผ่าตัด พร้อมทั้งทำการตัดไหมและตรวจอาการเรียบร้อยแล้ว ก็จะเดินทางกลับประเทศภูฏาณต่อไป