คณะตัวแทนจากจุฬามาร์เก็ตเพลสได้นำตุ๊กตา จำนวน 600 ตัวมามอบให้กับน้อง ๆ ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ของมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก เพื่อเป็นของขวัญให้กับผู้ป่วยเด็ก โดยมีคุณกตัญญปัฐน์ อุดมสรรพ์ พยาบาลวิชาชีพประจำมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ตึกสอาด ศิริพัฒน์  โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ