มูลนิธิบีเอ็นเค นำโดย มิวสิค แพรวา สุธรรมพงษ์ พาขวัญ น้อยใจบุญ อร พัศชนันท์ เจียจิรโชติ ผักขม สิริการย์ ชินวัชร์สุวรรณ ร่วมมอบเงินบริจาค 25,000 บาทเพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก โดยได้รับเกียรติจาก พญ.กัญญลักษณ์ วิเทศสนธิ กุมารแพทย์โรคหัวใจของมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ตึกสอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ