บริษัท แอคอาร์ต เจเนเรชั่น ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 320,000 บาท จากการจำหน่ายโฟโต้บุ้คของละคร “กรงกรรม”  ให้กับมูลนิธิสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งเงินเหล่านี้ก็จะนำไปซื้อเครื่องมือแพทย์และช่วยเหลือเด็กๆ ที่เป็นผู้ป่วยยากไร้ ทั้งในเรื่องยาและการเดินทางมารักษา 

          โดยได้รับเกียรติจากคุณเอกนรี วชิรบรรจง ตัวแทนของบริษัท แอคอาร์ต เจเนอเรชั่น จำกัดและละครเรื่อง “กรงกรรม” พร้อมคุณจิรายุ ตั้งศรีสุข ตัวแทนนักแสดงเป็นผู้มอบเงินบริจาค โดยมี นพ.พีระพัฒน์   มกรพงศ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกสอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ