คณะตัวแทนจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยได้จัดโครงการ “ปันโลหิตให้น้อง” โดยได้จัดกิจกรรมเชิญชวนให้ร่วม “ปันของเล่นให้น้อง” เพื่อให้ผู้ที่มาบริจาคโลหิตได้มีส่วนร่วมในการมอบของให้กับผู้ป่วยเด็ก จึงได้นำแปรงสีฟัน ยาสีฟันพร้อมด้วยตุ๊กตามามอบให้กับผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดของมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก โดยมี  พญ.กัญญลักษณ์ วิเทศสนธิ   กุมารแพทย์โรคหัวใจเด็กประจำมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ตึกสอาด ศิริพัฒน์ สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี  กรุงเทพฯ