ครอบครัวปั้งวณิชซึ่งเป็นผู้ปกครองของ ด.ช.วิรัล ปั้งวณิช ซึ่งเคยเป็นผู้ป่วยที่เคยได้รับการช่วยเหลือของมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กได้มอบเงินบริจาคจำนวน 5,000 บาทให้แก่มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ โดยมีน.ส.รัศมี เทียมเลิศ ผู้ช่วยพยาบาลประจำมูลนิธิฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ ชั้น 3 ตึกสอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ