โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (BBA) นำโดย ดร.วรพงษ์ จันยังยืน ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะได้มอบเงินบริจาคจำนวน 1,400,000 บาทจากการจัดคอนเสิร์ต BBA Charity Concert ครั้งที่ 12 “Bring Back The Beat”   ให้แก่มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก    เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โดยมี พญ.กัญญลักษณ์ วิเทศสนธิ   กุมารแพทย์โรคหัวใจเด็กประจำมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ตึกสอาด ศิริพัฒน์ สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี  กรุงเทพฯ