บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จํากัด จะครบรอบ 48 ปีในปีนี้ทางบริษัทจึงได้มีการจัดทำโครงการ “พลังJ&J พลังแผ่นดิน ร่วมสร้างแรงบันดาลใจตามรอยเท้าพ่อ” ขึ้น ซึ่งในส่วนธุรกิจ Hospital Group ได้จัดทำโครงการช่วยเหลือเด็กยากจนที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดและรอคอยการบริจาคช่วยเหลือ ซึ่งเป็น 1 ใน 24 โครงการ โดยได้มีการทำประชาสัมพันธ์และจัดหาสินค้ามาจำหน่ายในงานประชุมวิชาการของกลุ่มธุรกิจเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดขึ้นในประเทศไทย จนทำให้สามารถรบรวมเงินบริจาคได้เป็นจำนวน 1,388,936 บาท ซึ่งได้นำเงินมามอบให้กับทางมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก นำโดยคุณวิภรณ์ มงคลศรีตระกูล Country Director Hospital Group บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จํากัด พร้อมคณะตัวแทนพนักงาน โดยได้รับเกียรติจาก นพ.พีระพัฒน์ มกรงพงศ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกสะอาด ศิริพัฒน์ สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ