คุณณัฏฐ์ จงสฤษดิ์ ตัวแทนจากมูลนิธิโรตารีบางเขน นำคณะโรตารีสากลเข้าเยี่ยมชมกิจการของมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก เพื่อจัดเตรียมโครงการรวบรวมเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โดยมี นพ.พีระพัฒน์ มกรพงศ์ กรรมการและเลขานุการ ให้การต้อนรับ ณ ตึกสอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ