บริษัท บีอีซี เวิลด์ จํากัด (มหาชน) ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 9,551 บาท จากการจัดกิจกรรม “บันทึกรัก...รากนครา” ของบริษัท แอคอาร์ต เจเนเรชั่น ให้กับมูลนิธิสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งเงินเหล่านี้ก็จะนำไป ซื้อเครื่องมือแพทย์ และช่วยเหลือเด็กๆ ที่เป็นผู้ป่วยยากไร้ ทั้งในเรื่องยาและการเดินทางมารักษาของคนไข้เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด 

          โดยได้รับเกียรติจากคุณพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง กรรมการผู้จัดการบริษัท แอคอาร์ต เจเนอเรชั่น จำกัดและผู้กำกับละครเป็นผู้มอบเงินบริจาค โดยมี คุณนวพร สุขศรีอนุสรณ์เป็นตัวแทนของมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงถ่ายละครสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ถนนเพชรเกษม หนองแขม กรุงเทพฯ