คณะตัวแทนจาก บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 30,000 บาทให้กับมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก โดยมีคุณทองใบ อะทะวงค์ษา หัวหน้าห้องตรวจศัลยกรรมหัวใจผู้ป่วยนอก เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ ณ ตึกสะอาด ศิริพัฒน์ ชั้น 3 สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี