โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท นำโดยมร.ริชาร์ด แชปแมน ผู้จัดการทั่วไปและคณะ ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาทให้แก่มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก  เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โดยมี มล.อนุพร เกษมสันต์ ณ อยุธยาและคุณจินตนา ตรีเงิน หัวหน้าพยาบาลและผู้จัดการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท  กรุงเทพฯ