คณะผู้บริหารบริษัท ซีโน-แปซิฟิคเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัดและพนักงาน ร่วมบริจาคเงินจำนวน 4,049,188.25 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯ พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ทางมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กให้ความช่วยเหลือ โดยมีนพ.พีระพัฒน์ มกรพงศ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ ณ ตึกสอาดศิริพัฒน์ สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ