คณะตัวแทนโรงเรียนเกวรินทร์วิทยา นำโดยคุณเกวรินทร์ ผันประเสริฐ ร่วมบริจาคเงินจำนวน 200,000  บาทให้กับทางมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก โดยมีนพ.สุปรีชา ธนะมัย ศัลยแพทย์โรคหัวใจให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบ ณ ตึกสะอาด ศิริพัฒน์ สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ