บริษัท แอคอาร์ต เจเนเรชั่น ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 526,386 บาท จากการจำหน่ายเสื้อรากนคราและโฟโต้บุ้ค “บันทึกรัก...รากนครา”  ให้กับมูลนิธิสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งเงินเหล่านี้ก็จะนำไป ซื้อเครื่องมือแพทย์ และช่วยเหลือเด็กๆ ที่เป็นผู้ป่วยยากไร้ ทั้งในเรื่องยาและการเดินทางมารักษา 

          โดยได้รับเกียรติจากคุณพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง กรรมการผู้จัดการบริษัท แอคอาร์ต เจเนอเรชั่น จำกัดและผู้กำกับละครเรื่อง “รากนครา” พร้อมตัวแทนนักแสดงเป็นผู้มอบเงินบริจาค โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชัย คงพัฒนะโยธิน อายุรแพทย์โรคหัวใจเด็ก ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจเต้นผิดจังหวะในเด้ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและกรรมการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารมาลีนนท์ ถนนพระรม 4 กรุงเทพฯ