คณะตัวแทนจาก “EDP'13 (Executive Development Program รุ่นที่ 13)” มอบเงินบริจาค จำนวน 218,260 บาทให้แก่มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ พร้อมทั้งได้นำไอศกรีมและลูกโป่งมาแจกให้กับคนไข้ที่มารับการตรวจรักษา โดยมี นพ.พีระพัฒน์ มกรพงศ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ ตึกสอาด ศิริพัฒน์ ชั้น 3 สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ