คุณภัทรภร วรรณภิญโญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับคุณพรชนก อยู่วิทยา รองกรรมการผู้จัดการบริษัท อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และตัวแทนจากสโมสรซอนต้า กรุงเทพฯ พร้อมคณะ มอบเงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงาน “Kids Charity” จำนวน 69,805.75 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก โดยมี นพ.พีระพัฒน์  มกรพงศ์ กรรมการและเลขานุการเป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ ตึกสะอาด ศิริพัฒน์ สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ