หน่วยศัลยกรรมหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กร่วมกับหน่วยงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ในเขต 11” ให้กับแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก นพ. เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชระภูเก็ตมาเป็นประธานในการเปิดงาน  พร้อมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมออกหน่วยเพื่อตรวจคัดกรองผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต