ตัวแทนพนักงานจาก IT One ร่วมบริจาคเงินจำนวน 4,300 บาท เพื่อสมทบทุนค่าผ่าตัด ยา เวชภํณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ให้แก่มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กเพื่อใช้ในการช่วยผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โดยมี  พญ.กัญญลักษณ์ วิเทศสนธิ กุมารแพทย์โรคหัวใจเด็กประจำมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบและให้การต้อนรับ ณ ห้องตรวจศัลยกรรมหัวใจเด็ก ชั้น 3 ตึกสอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ