วิธีการปฏิบัติตัวก่อนการผ่าตัด

  • งดยาก่อนมาผ่าตัด ตามที่ได้รับคำแนะนำจากพยาบาล
  • เตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวมานอนโรงพยาบาล ประมาณ 7 วัน
  • เตรียมบัตร / เอกสารเกี่ยวกับการรักษามาด้วย อาทิ บัตรคนไข้ บัตรทอง ฯลฯ
  • ตรวจรักษาและดูแลความสะอาดของปากฟันที่คลินิกหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน
  • อาบน้ำ สระผมให้สะอาด 1 วัน ก่อนการผ่าตัดหรือเช้าวันผ่าตัด
  • 1 วันก่อนการผ่าตัด เจ้าหน้าที่จะโกนขนหรือทำความสะอาดบริเวณที่จะผ่าตัด ส่งตรวจเลือด เอกซเรย์และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ในผู้ป่วยเด็กจะมีการงดน้ำและอาหารก่อนการผ่าตัด ตามระยะเวลาที่แพทย์กำหนด
  • นักกายภาพบำบัดจะมาสอนให้ฝึกหายใจและการไอ อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยจะส่งผู้ป่วยไปยังห้องผ่าตัดตามเวลานัดหมาย