เด็กโรคหัวใจไปโรงเรียนและออกกำลังกายได้หรือเปล่า

เนื่องจากความก้าวหน้าทางการแพทย์ ผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคหัวใจได้รับการรักษาที่ดีและมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น จากทารกไปเป็นเด็กโต จากเด็กโตเป็นวัยรุ่น และจากวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่ เข้าสู่วัยทำงาน และหวังที่จะมีชีวิตที่ดีเหมือนคนปกติทั่วไป อยากเรียนหนังสือ อยากเล่นกีฬา อยากมีเพื่อน อยากมีครอบครัว อยากมีบุตรที่น่ารัก และอยากมีความมั่นคงในชีวิตทั้งของตนเองและครอบครัว แต่ด้วยความที่ตนเองมีโรคหัวใจเป็นโรคประจำตัวตั้งแต่เกิด ก็จะทำให้การดำเนินชีวิตอาจจะแตกต่างจากคนรอบข้างได้บ้าง

การไปโรงเรียน

เด็กที่เป็นโรคหัวใจสามารถไปโรงเรียนได้ตามปกติ เด็กกลุ่มนี้อาจจะต้องมีการหยุดโรงเรียนบ่อยกว่าเด็กปกติ เนื่องจากต้องมาพบแพทย์เป็นระยะๆ อาจต้องเจ็บป่วย เข้านอนโรงพยาบาลเป็นครั้งคราว หรือในบางรายต้องเข้ารับการผ่าตัด การเรียนอาจจะเรียนไม่ทันเพื่อนบ้าง บิดามารดาอาจจะต้องให้เวลากับเด็กโรคหัวใจมากกว่าเด็กปกติทั่วไป

การออกกำลังกาย
ข้อแนะนำในการออกกำลังกาย (activity) ในผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ ขึ้นอยู่กับชนิดของโรคที่เป็นและความรุนแรงของโรคนั้นๆ (ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปได้หลังการผ่าตัด) ชนิดของการออกกำลังกาย และความต้องการของผู้ป่วยที่จะออกกำลังกาย ผู้ป่วยควรจะได้รับการตรวจร่างกายและคำแนะนำจากแพทย์โรคหัวใจ แพทย์อาจทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อน เพื่อดูความพร้อมของร่างกาย ในบางรายที่มีความผิดปกติของหัวใจบางชนิด ถึงแม้ผู้ป่วยจะไม่มีอาการใด ๆ แต่ถ้าออกกำลังกายถึงระดับหนึ่ง อาจมีหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอและอาจเสียชีวิตในขณะออกกำลังกายได้ เช่น ผู้ป่วยที่มีลิ้นหัวใจเอออร์ติคตีบปานกลางถึงรุนแรง (moderate or severe aortic valve stenosis) หรือ ผู้ป่วยที่มีผนังหัวใจหนาตัวผิดปกติ (hypertrophic obstructive cardiomyopathy) โดยทั่วไปผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เกือบจะเรียกได้ว่าไม่ต้องงดเว้นการออกกำลังกาย

เนื่องจากผู้ป่วยจะจำกัดการออกกำลังกายด้วยตัวเองอยู่แล้ว ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ สามารถออกกำลังได้ทุกชนิด ผู้ป่วยที่มีอาการน้อยๆ อาจจะออกกำลังกายได้ขนาดปานกลาง สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการมาก คิดว่าคงจะออกกำลังไม่ได้อยู่แล้ว โดยสรุป ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ ควรได้รับการตรวจและรับคำแนะนำจากแพทย์โรคหัวใจในด้านการออกกำลังกาย ถ้าแพทย์เห็นว่าไม่มีอันตรายก็สามารถออกกำลังกายได้มากที่สุดเท่าที่ผู้ป่วยสามารถจะทำได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : อ.นพ.สุนทร ม่วงมิ่งสุข  มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์